Puisi adalah bentuk karangan yang tidak terikat oleh rima, ritme ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat.
1. Tema yaitu tentang apa puisi itu berbicara
2. Amanat yaitu apa yang hendak dinasehatkan kepada pembaca
3. Rima yaitu persamaan-persamaan bunyi
4. Ritme yaitu perhentian-perhentian atau tekanan-tekanan yang diatur
5. Majas atau gaya bahasa yaitu permainan bahasa untuk efek estetis maupun maksimalisasi
6. Kesan yaitu perasaan yang diungkap lewat puisi
7. Diksi yaitu pilihan kata atau ungkapan
1. Tema yaitu tentang apa puisi itu berbicara
2. Amanat yaitu apa yang hendak dinasehatkan kepada pembaca
3. Rima yaitu persamaan-persamaan bunyi
4. Ritme yaitu perhentian-perhentian atau tekanan-tekanan yang diatur
5. Majas atau gaya bahasa yaitu permainan bahasa untuk efek estetis maupun maksimalisasi
6. Kesan yaitu perasaan yang diungkap lewat puisi
7. Diksi yaitu pilihan kata atau ungkapan
contoh puisi:
 Miss u
KuLihat awan yang putih
Kulihat laut yang biru
Kulihat bulan yang penuh
Kulihat bintang yang berkilau
tapi.. itu semua tak menutupi bayangmu
tapi.. itu semua tak mengobati rasa rinduku..
Semuanya indah..
Semuanya nampak jelas dimata
Tapi tak satu pun dapat membuatku lupa akan dirimu..
Walau kini kau jauh dariku
Namamu akan selalu ada dihatiku
Walaupun telah lama kita tak bertemu
Ku akan menunggu kepulanganmu
Cinta itu Sementara

cinta itu indah
cinta juga sakit
manis di awal
dan sakit di akhir

cinta itu suci
namun juga bisa penuh dosa
seperti halnya hidup ini
jalan cinta pun seperti itu

cinta itu berharga
jika kita saling cinta
tapi akan musnah
jika ada penghianatan